Ostatní zahranické služby

Údržbu zeleně provádíme nejen pro rodinné domy. ale také pro domy bytové


  • Výsadby dřevin
  • Pletí okrasných záhonů & dlouhodobá údržba
  • Doplnění mulčovací kůry
  • Hrabání listí a údržba zahrady
  • Svoz a uložení BIO odpadu
  • Doplnění kačírku